Upphandling

Här visas planerade, pågående och äldre arkiverade upphandlingar.

En upphandling som är färdig, men där avtalsperioden forfarande är aktuell visas under pågående upphandlingar.