Hjälpmedel

Vad är hjälpmedel?

Hjälpmedel är produkter som man behöver när man har en funktionsnedsättning för att

  • förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga
  • förbättra eller bevara funktion eller förmåga
  • kompensera försämrad eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.


Hjälpmedel som ska användas i hemmet, närmiljön och skolan för att underlätta det dagliga livet och/eller för vård och behandling, är ett ansvar för sjukvårdshuvudmännen, det vill säga landstingen och kommunerna. Hjälpmedel förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal.

Hjälpmedel som gör att man som funktionshindrad kan arbeta kallas arbetshjälpmedel och är ett ansvar för arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

De hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador uppstår i arbetet är ett arbetsgivaransvar och kallas arbetstekniska hjälpmedel.

Läs mer

   

Hjälpmedel nära dig

Vill du veta mer om vad som gäller hos dig kan du kontakta närmaste hjälpmedelscentral. Du hittar kontaktuppgifterna på vår kontaktsida.