Hjälpmedel

Vad är hjälpmedel?

Hjälpmedel är produkter som man behöver när man har en funktionsnedsättning för att

  • förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga
  • förbättra eller bevara funktion eller förmåga
  • kompensera försämrad eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.


Hjälpmedel som ska användas i hemmet, närmiljön och skolan för att underlätta det dagliga livet och/eller för vård och behandling, är ett ansvar för sjukvårdshuvudmännen, det vill säga landstingen och kommunerna. Hjälpmedel förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal.

Hjälpmedel som gör att man som funktionshindrad kan arbeta kallas arbetshjälpmedel och är ett ansvar för arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

De hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador uppstår i arbetet är ett arbetsgivaransvar och kallas arbetstekniska hjälpmedel.

Vem tillhandahåller hjälpmedel?

Landstinget och kommunen är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, skyldig att se till att man får hjälpmedel om man har en funktionsnedsättning. HSL är en ramlag, vilket innebär att varje landsting och kommun själv kan besluta om avgifter och regler för vilka produkter som ska betraktas som hjälpmedel och om man ska kunna få dessa utskrivna när man har en funktionsnedsättning. Möjligheten att erhålla ett visst hjälpmedel kan därmed variera beroende på var i landet man är bosatt.

Hjälpmedel på jobbet

Arbetshjälpmedel är ett ansvar för arbetsgivaren, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Arbetstekniska hjälpmedel är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla. Arbetsgivaren beslutar själv vad som ska inköpas.

Skolhjälpmedel

Skolhjälpmedel, som inte är ett ansvar utifrån HSL, är ett ansvar för varje skola att köpa in. Gränsdragning mellan skolans och hälso- och sjukvårdens ansvar kan se olika ut beroende på vilka överenskommelser som finns mellan sjukvårdshuvudmännen.

Vem kan få hjälpmedel?

Sjukvårdshuvudmännens ansvar för hjälpmedel omfattar personer som är bosatta i landstinget respektive kommunen.

Om man behöver hjälpmedel och inte är bosatt i Sverige gäller särskilda regler. Reglerna varierar beroende på om man är asylsökande eller turist, det vill säga tillfällig besökare. Asylsökande har rätt till akut vård som inte kan anstå. Detta inkluderar hjälpmedel. Som tillfällig besökare har man rätt till akut vård inklusive hjälpmedel. Betalningsansvaret varierar beroende på vilket land man kommer ifrån. Man kan få information från landstinget och vårdcentralen om vad som gäller i sitt eget fall.

Var kan hjälpmedel köpas?

Det finns hjälpmedel som man får köpa själv. Sådana hjälpmedel kan oftast köpas på apotek, i specialaffärer eller på syn-, hör-, hjälpmedelscentraler eller motsvarande samt ortopedtekniska verkstäder. Det finns även företag som säljer hjälpmedel via postorder. I telefonkatalogens Gula Sidorna kan man under rubriken Handikapputrustningar hitta flera företag som säljer hjälpmedel.