Syfte

Vi ska samverka för en bra och kostnadseffektiv hjälpmedelsutveckling i regionen.

Mål

Med det bästa för regionens brukare/kunder som mål, arbetar vi långsiktigt för:

 

Ett kostnadseffektivt och funktionellt sortiment ska uppnås genom:

 • att ha gemensam modell för upphandling och avtalsvård
 • användande av varandras specialistkunskaper och resurser
 • kostnads- och nyttoanalyser

Att bibehålla och utveckla en hög kompetensnivå ska uppnås genom:

 • att genom erfarenhetsutbyte och samverkan erhålla en hög kompetens hos hjälpmedelscentralernas personal inom regionen
 • kollegiala nätverk
 • belysning av kompetensfrågor
 • gemensam fortbildning

Högre kvalitet ska uppnås genom:

 • att för våra brukare/kunder i regionen tillhandahålla bra hjälpmedelslösningar
 • utvärdering av olika arbetssätt
 • att utveckla/jämföra nyckeltal och statistik
 • att jämföra riktlinjer