Vad är 7-klövern?

7-klövern är en samverkan mellan landsting och kommuner i Dalarnas, Gävleborgs, Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Vi ska samverka för en bra och kostnadseffektiv hjälpmedelsutveckling i regionen, bl.a. genom gemensamma upphandlingar.

Använd menyn till vänster för att läsa mer om vårt syfte och mål samt vår gemensamma upphandlingsmodell.