Planerade upphandlingar


Avtalsområde Beräknad start för avtal Värdlän Status/ruta Ansvarig
Dynor 2019-11-01 Örebro läns landsting 0 Shadi Karimi
Hörapparater för personer med lätt till grav hörselnedsättning 2016-05-01 Landstinget Dalarna 0 Katrin Du Bois
Manuella Rullstolar 2018-06-01 Landstinget Dalarna 0 Anna-Maria Fredriksson
Manuella Rullstolar 2018-06-01 Landstinget Dalarna 0 Anna-Maria Fredriksson
Personlyftar och lyftselar 2013-08-01 Landstinget Dalarna 0 Anna-Maria Fredriksson
Personlyftar och lyftselar 2013-08-01 Landstinget Dalarna 0 Anna-Maria Fredriksson
Rollatorer och Gånghjälpmedel 2017-01-01 Landstinget Dalarna 0 Anna-Maria Fredriksson