Avtal_Avtalsområde ISO-kod Avtalsperiod Förlängning Förlängd till Leverantör Ansvarig
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
--
2021-10-31 BIMA Plastteknik AB
--
Care of Sweden AB
--
Invacare AB
--
Permobil AB
--
Göran Sjödén Rehab Distribution AB
--
Salubrious AB
--
Sunrise Medical AB
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Dolema AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 NordicInfu Care AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 ResMed Sweden AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 ResMed Sweden AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Medela Medical AB Anna-Maria Fredriksson
Antidecubitusmadrass * 2017-03-20 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Etac Sverige AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 1 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 1 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Invacare AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 1 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 0433 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 0433 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 0433 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 0433 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg