Avtal_Avtalsområde ISO-kod Avtalsperiod Förlängning Förlängd till Leverantör Ansvarig
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Dolema AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 NordicInfu Care AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 ResMed Sweden AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Philips AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 ResMed Sweden AB Anna-Maria Fredriksson
Andningshjälpmedel 0403 2017-05-01 --
2019-04-30
Max 24 mån 2020-04-30 Medela Medical AB Anna-Maria Fredriksson
Antidecubitusmadrass * 2017-03-20 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Etac Sverige AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 1 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 1 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Invacare AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 1 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 0433 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 0433 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 0433 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 0433 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
Antidecubitusmadrasser 0433 2016-09-01 --
2018-08-31
Max 24 mån 2020-08-31 Care of Sweden AB Sabina Rydberg
APAP (DU-UPP15-205) DU-UPP15-205 2016-11-01 --
2018-01-31
Max 24 mån 2020-01-31 ResMed Sweden AB Adrian Pettersson
Arbetsstolar - 2017-06-01 --
2019-05-31
Max 24 mån Eurovema AB Ida Fagrell
Arbetsstolar - 2017-06-01 --
2019-05-31
Max 24 mån Mercado Medic AB Ida Fagrell
Arbetsstolar 260 kg - 2018-03-01 --
2019-05-31
Max 24 mån Mercado Medic AB Ida Fagrell
CCTV förstorande videosystem 2218 2017-11-01 --
2019-10-31
Max 24 mån SynSupport Nordic Eye AB Emma Bratt
CCTV förstorande videosystem 2218 2017-11-01 --
2019-10-31
Max 24 mån Polar Print AB Emma Bratt