Historiska avtal


Avtalsområde ISO-kod Avtalsperiod Förlängning Förlängd till Leverantör Ansvarig
Duschstolar 2012-05-21 --
2014-04-30
Max 24 mån 2016-04-30 Swereco Rehab AB Emma Bratt
Alternativ telefoni, totalkonversation 222490 2014-09-01 --
2016-04-30
Max 24 mån 2018-04-30 Omnitor AB Mona Lindvall
Alternativ telefoni, totalkonversation 222490 2014-09-01 --
2016-04-30
Max 24 mån 2018-04-30 Lidol AB Mona Lindvall
Alternativ telefoni, totalkonversation 222490 2014-09-01 --
2016-04-30
Max 24 mån 2018-04-30 Raftech Mona Lindvall
Arbetsstolar 1809 2014-01-01 --
2015-06-30
Max 24 mån 2017-05-31 Mercado Medic AB Ida Fagrell