Välkommen till 7-klövern!

På denna adress fanns tidigare 7-klöverns gemensamma hemsida. Den har sedan september 2021 upphört och dess funktioner har, eller kommer att bli, ersatta av nya moderna lösningar.

Vad är 7-klövern?

Sverigekarta

7-klövern är en benämning på samverkan mellan regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län. Vi samverkar för en bra och kostnadseffektiv hjälpmedelsutveckling i regionerna, bl.a. genom gemensamma upphandlingar.

Våra mål

Med det bästa för brukarna/kunderna inom 7-klöverns regioner som mål, arbetar vi långsiktigt för:

Kontakta oss

Det lättaste sättet att nå oss i 7-klövern är att kontakta den hjälpmedelsverksamhet som ligger dig närmast geografiskt.

Mer information om hjälpmedel hittar du på 1177.se