Välkommen till 7-klövern

7-klövern är en benämning på samverkan mellan regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Vi samverkar för en bra och kostnadseffektiv hjälpmedelsutveckling i regionerna, bl.a. genom gemensamma upphandlingar.

 

Så här arbetar vi

7-klöverns upphandlingsmodell

7-klöverns upphandlingsarbete utgår från den upphandlingsmodell som tagits fram. Där kan upphandlingens alla steg följas och arbetet kvalitetssäkras.

Läs mer...

 
7-klöverns upphandlingsarbete

   

På gång

   

Vi är 7-klövern